středa 26. listopadu 2008

Pozvání k četbě knížky

O Jimově příběhu by se dalo říci, že jde o všední líčení popisující jeden coming-out. Ledaskdo by dnes na jeho vyprávění mohl zareagovat slovy: „Jsi gay? No a co?“

Dnešní společnost je jistě liberálnější než dříve, změnily se zákony (v Česku i ve Švédsku by dnes Jim mohl uzavřít registrované partnerství, ve Švédsku by měl navíc možnost adoptovat dítě), ale „jinak“ orientovaný člověk i přesto musí – stejně jako náš hrdina – překonat nemálo překážek a problémů: Je to opravdu tak? Jak to přijme okolí? Jak a kdy to říct rodičům? Jak si najdu partnera? Jak se s ním budu chovat na veřejnosti, před sousedy? Jak si zařídím život a kde budu hledat jeho smysl?

Inger Edelfeldtové se podařilo hodnověrně vylíčit mnohé z těchto nelehkých momentů, ale i některé reakce okolí, se kterými se „většinoví“ teenageři vyrovnávat nemusejí. Proto má tento příběh šanci zapůsobit jako „mentolový bonbon proti předsudkům“, jak v knize říká Jimův přítel Mats.

Dvě ukázky z knížky najdete na těchto stránkách: z 12. kapitoly a z 15. kapitoly.